Energią

Czym jest handel energią?

Handel energią jest podobny do handlu innymi towarami, gdzie dokonywanie transakcji opiera się na istnieniu dostatecznej podaży i popytu. Najczęściej handlowanymi towarami energetycznymi są ropa naftowa i jej pochodne, gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna i produkty petrochemiczne.

Energia może być przedmiotem handlu na rynku finansowym za pomocą instrumentów pochodnych związanych z energią. Instrumenty pochodne energetyczne to kontrakty oparte na fizycznych aktywach, takich jak ropa naftowa, energia elektryczna, gaz ziemny i inne. Kontrakty te mogą przybierać formę kontraktów terminowych, opcji oraz instrumentów poza giełdowych (OTC) takich jak kontrakty forward, swap, opcje i swaptions. Są one notowane na giełdach, takich jak New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE) i Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

 

Ropa naftowa

Traderzy ropy naftowej często specjalizują się w konkretnych grupach produktów naftowych, chociaż niektórzy zajmują się handlem różnymi rodzajami ropy.

 

Węgiel

Węgiel jest najbardziej obfitującym i dostępnym paliwem energetycznym. Globalny rynek handlu węglem efektywnie podzielony jest na dwa regionalne rynki: atlantycki i pacyficzny.

 

Energia elektryczna

Handel energią elektryczną odbywa się na zasadzie "na dzień przed" lub w czasie rzeczywistym, aby zapewnić spełnienie popytu zgodnie z przewidywanymi lub aktualnymi danymi.

Handluj energiami za pomocą Parenta Financial Services Limited, aby przyspieszyć swoje zyski

Rozpocznij handel teraz